Pintura de pavimento en terraza

Limpieza de superficie

Limpieza de superficie de terraza y zocalo asi como de juntas entre plaquetas

Pintado de pavimento

Aplicación de fijador y aplicación de 2 manos de pintura al caucho, previo sellado de junta con zócalos

¿Necesita que le presupuestemos un trabajo de pintura de pavimento de terraza?

A Coruña

Rúa da Pasaxe 2, Fonteculler

981 05 92 83 - 604 025 029

A Coruña

Rúa da Pasaxe 2 Fonteculler

981 059 283

604 025 029

Sanxenxo

604 025 029